Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Relief (Sculpture), Chinese returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134342

Author

Jing, Sanlin

Title

Zhongguo shi ku diao ke yi shu shi / Jing Sanlin zhu

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131092

Author

Howard, Angela Falco

Title

Summit of treasures : Buddhist cave art of Dazu, China / Angela Falco Howard

Imprint

Trumbull, CT : Weatherhill, 2001
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131116

Author

Liu, Jianhua

Title

Yi Xian Wan fo tang shi ku / Liu Jianhua zhu

Imprint

Beijing : Ke xue chu ban she, 2001
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134004

Title

Gong Xian shi ku si / Henan Sheng wen wu yan jiu suo bian

Imprint

Zhongguo Beijing : Wen wu zhu ban she : Fa xing Xin hua shu dian, 1989
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132390

Author

Su, Bai

Title

Zhongguo shi ku si yan jiu / Su Bai zhu

Imprint

[Peking] : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130708

Author

Abe, Stanley K.

Title

A Freer stela reconsidered / Stanley K. Abe

Imprint

Washington, D.C. : Freer Gallery of Art : Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 2002
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130482

Author

Li, Yuqun

Title

Bei chao wan qi shi ku si yan jiu / Li Yuqun zhu

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 2003
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134365

Author

Nagahiro, Toshio,

Title

Unkō nikki : Taisenchū no Bukkyō sekkutsu chōsa / Nagahiro Toshio

Imprint

Tōkyō : Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, Shōwa 63 [1988]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers