Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Taiwan returned 150 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129393

Author

Ho, Li-Hua,

Title

Buddhist music and dance in contemporary Taiwan by Li-Hua Ho

Imprint

2008
2 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134354

Author

Liu, Wensan,

Title

Taiwan zong jiao yi shu / [Liu Wensan zhu]

Imprint

Taibei Shi : Xiong shi tu shu gu fen you xian gong si, Min guo 77 [1988]
3 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000102414

Title

Review of Looking through Taiwan: American Anthropologists' Collusion with Ethnic Domination by Keelung Hong, Stephen O. Murray

Author

Tremlett, Paul-François

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  69:3 497-499 2006
4 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154439

Author

Miyamoto, Nobuto,

Title

Nihon tōchi jidai Taiwan ni okeru jibyō seiri mondai / Miyamoto Nobuto ; [henshū Taiwan Jijō Benkyōkai Yōju no Kai]

Imprint

[Tokyo?] : Nara-ken Tenri-shi : Taiwan Jijō Benkyōkai Yōju no Kai ; Tenrikyō Dōyūsha, 1988
5 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142340

Author

Gao, Mingde

Title

Zhongguo fo jiao dao jiao wen shu da quan / Gao Mingde bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Jin yuan shu ju, 1997
6 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000208440

Title

Review of Cold War Island: Quemoy on the Front Line by Michael Szonyi

Author

Phillips, Steven

Host item

The Journal of Asian Studies  69:1 237-238 2010
7 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130731

Author

Chang, Chien-Chi,

Title

The chain / [Chien-Chi Chang ; text, Cheryl Lai]

Imprint

London : Trolley, 2002

Author

Lai, Cheryl
8 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000208585

Title

Review of Strait Talk: United States-Taiwan Relations and the Crisis with China by Nancy Bernkopf Tucker

Author

Lin, Tiangui

Author

Deng, Yong

Host item

The Journal of Asian Studies  70:4 1144-1146 2011
9 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000208740

Title

Review of Taiwan's Politics in the 21st Century: Changes and Challenges by Wei-chin Lee

Author

Rubinstein, Murray A.

Host item

The Journal of Asian Studies  70:2 530-531 2011
10 of 150 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141216

Title

Dang dai Taiwan fo jiao qi kan lun wen mu lu : 1977-1999 / Du Jiexiang zhu bian

Imprint

Yilan Xian Yilan Shi : Fo guang ren wen she hui xue yuan, 2001

Author

Du, JiexiangH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers