Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = To 581 returned 27 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140366

Title

Hanʼguk Pulgyohak yŏnʼgu chʻongsŏ.

Imprint

Kyŏnggi-do Koyang-si : Purham Munhwasa, 2004
2 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141450

Author

Wang, Qing

Title

Wei Jin Nan Bei chao shi qi de fo jiao xin yang yu shen hua / Wang Qing zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 2001
3 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142066

Author

Du, Doucheng

Title

Bei Liang fo jiao yan jiu / Du Doucheng zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 1998
4 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143474

Author

Kobayashi, Masayoshi,

Title

Rikuchō Bukkyō shisō no kenkyū / Kobayashi Masayoshi cho

Imprint

Tōkyō : Sōbunsha, 1993
5 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140070

Author

Fang, Litian

Title

Wei Jin Nan Bei chao fo jiao / [Fang Litian zhu]

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
6 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157129

Author

Ōuchi, Fumio,

Title

Nanbokuchō Zui Tōki bukkyōshi kenkyū / Ōuchi Fumio cho

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, 2013
7 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142470

Author

Tang, Yongtong,

Title

Han Wei liang Jin Nan Bei chao fo jiao shi / Tang Yongtong zhu

Imprint

Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 1997
8 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152766

Author

Zhang, Yangong

Title

Han chuan Fo jiao yu zhong gu she hui / Gao Mingshi zhu bian ; Zhang Yangong zhu

Imprint

Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, 2005

Author

Gao, Mingshi
9 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143973

Author

Tan, Shibao

Title

Han Tang fo shi tan zhen / Tan Shibao zhu

Imprint

[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
10 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146024

Author

Kamata, Shigeo,

Title

Nanbokuchō no Bukkyō / Kamata Shigeo cho

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1984-1990H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers