Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Vietnam returned 222 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131920

Author

Chu, Quang Trứ,

Title

Mỹ thuật Lý-Trần, mỹ thuật Phật giáo / Chu Quang Trứ

Imprint

[Huế] : Nhà xuất bản Thuận Hóa, [1998]
2 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132913

Author

Võ, Văn Tường,

Title

Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam / Võ Văn Tường ; lời giới thiệu, Thích Minh Châu ; lời tựa, Đặng Văn Bài, Nguyễn Quốc Hùng ; dịch Anh văn, Trần Tuấn Mẫn, Thích Nguyên Tâm = Vietnam's famous pagodas / Vo Van Tuong ; introduction, Thich Minh Chau ; preface, Dang Van Bai, Nguyen Quoc Hung ; translate [i.e. translators], Tran Tuan Man, Thich Nguyen Tam

Imprint

Hà Nội : Văn hóa thông tin, 1994

Author

Minh Châu,
3 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000399224

Author

Mus, Paul,

Title

L'Inde vue de l'Est : cultes indiens et indigènes au Champa / par Paul Mus

Imprint

Hanoi : Impr. d'Extrême-Orient, 1934
4 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156302

Author

Chu, Quang Trứ,

Title

Kiến trúc chùa với bia đá và chuông đồng / Chu Quang Trứ

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Lao động, 2010
5 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153610

Author

Trần, Lâm Biền

Title

Chùa Việt / Trần Lâm Biền

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 1996
6 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150785

Author

Thanh Tù̂,

Title

Phật giáo trong mạch sõng dân tộc

Imprint

[Saigon] Lá Bõi [1966]
7 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150036

Author

Nguyễn, Văn Hầu,

Title

Việt Nam tam giáo sử

Imprint

[Saigon] Hương Sen, 1970
8 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151019

Author

Tuệ Giác

Title

Việt-Nam Phật-giáo tranh-đấu sử / của Tuệ-Giác ; Tổng-vụ Hoằng-pháp Viện Hóa-đạo duyệt y, Thượng-tọa Thích-Tâm-Giác đề tựa

Imprint

[Saigon] : Hoa-Nghiêm, [1964]
9 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000207022

Title

Review of The Vietnamese War: Revolution and Social Change in the Mekong Delta, 1930-1975 by David W. P. Elliott

Author

Werner, Jayne

Host item

The Journal of Asian Studies  63:4 1196-1198 2004
10 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155979

Title

Monk's corpse burns in street

Imprint

1963 June 11

Host item

New York World-Telegram and the Sun Newspaper Photograph Collection (Library of Congress)  H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers