Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2011 returned 821 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128758

Title

The Guhyagarbha Tantra : Secret Essence Definitive Nature Just As It Is / Translated by Lama Chönam and Sangye Khandro of the Light of Berotsana Translation Group, under the guidance of Khen Rinpoche Namdrol

Imprint

ITHACA, N.Y. : SNOW LION PUBLICATIONS, [2011], ©2011

Author

Chonam,

Author

Khandro, Sangye,

Author

Kloṅ-chen-pa Dri-med-ʼod-zer,
2 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127333

Author

Pillai, R. N.

Title

Dhammapada / Ār. En. Piḷḷa

Imprint

Calicut : Kottayam : Mahabodhi International Spiritual & Charitable Trust ; Distributors, D.C Books-Current Books, 2011
3 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156620

Title

Ánh sáng Phật pháp. Thích Chân Tính, chủ nhiệm ; người giảng, Thích Trí Huệ

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]
4 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156621

Title

Ánh sáng Phật pháp. Thích Chân Tính, chủ nhiệm ; người giảng, Thích Trí Huệ

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]
5 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156626

Title

Cảm thông / TT. Thích Chân Quang

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang, [2011]

Author

Chân Quang,
6 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156633

Title

Đi tìm thần tượng. TT. Thích Viên Trí

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Viên Trí,
7 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156653

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Diệu Phước

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,
8 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156654

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Nguyễn Hướng Dương

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,
9 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156655

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Châu Thanh-Huyền Châu

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,
10 of 821 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156656

Title

Photčhanānukrom tham : chabap Panyānantha

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Sathāban Banlư̄tham, 2554 [2011]

Author

Phra ThēpwisutthimēthīH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers