Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2011-2013 returned 1 record(s).

H    

1 of 1 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156674

Title

Yingguo guo jia tu shu guan cang Dunhuang yi shu / Shanghai shi fan da xue, Yingguo guo jia tu shu guan he bian ; zhu bian Fang Guangchang, Wu Fangsi

Imprint

Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2011-2013

Author

Fang, Guangchang

Author

Wood, Frances,H    Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers