Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2492 [1949] returned 2 record(s).

H    1 »

1 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139570

Author

Vajiravudh,

Title

Thētsanā sư̄a pā 17 kan phrarātchaniphon nai Phrabāt Somdet Phra Mongkutklāo Čhaoyūhūa

Imprint

[Phitsanulok : Phra Tu Phayattō], 2492 [1949]
2 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151816

Author

Plǣk Sonthirak

Title

Phithīkam wādūai praphēnī læ phithī tāng tāng thang nai samai bōrān læ patčhuban / Plǣk Sonthirak rūaprūam læ rīaprīang

Imprint

[s.l. : s.n.], 2492 [1949]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers