Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2509 [1966] returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126492

Title

Mahōsathachādok / samnūan khō̜ng Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Krommalūang Chinnawō̜nsiriwat

Imprint

[Bangkok : s.n.], 2509 [1966]

Author

Rīan Phongsuphat,

Author

Somkhit Phongsuphat,
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138786

Author

Chinnawō̜nsiriwat,

Title

Sāmaṇerasikkhā The novices' training / by Prince Jinavarasirivaḍḍhana

Imprint

[Bangkok] : Mahā-Makuta-Rāja-Vidyālaya, King Mahāmakuta's Academy, 2509 [1966]
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138791

Author

Dēchā Surasakmontrī

Title

Phračhao ʻAchātsattrū : čhintaniyāi ʻing Phutthasātsanā / Dēchā Surasakmontrī

Imprint

Phra Nakhō̜n : Khlang Witthayā, 2509 [1966]
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138788

Author

Chulalongkorn,

Title

Phrarātchahatthalēkhā Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa song phrarātchawičhān thīap latthi Phraphutthasātsanā fāi Hīnayān kap Mahāyān læ rư̄ang sāng phrabot lūang

Imprint

[Bangkok] : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2509 [1966]
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150792

Author

ʻUrakhin Wiriyabūrana

Title

Khamphī khāthā 108 : rūam khāthā khō̜ng bōrān phitsadān thung 108 khāthā bō̜ribūn phrō̜mdūai withī hat ʻān nangsūʼ Khō̜m khīan nangsūʼ Khō̜m / khō̜ng ʻUrakhin Wiriyabūrana ; chamra dōi Phra Rātchakhrū Wāmathēpmunī

Imprint

[Phra Nakhō̜n] : Khlang Sangkhaphan Lūk Sō̜. Thammaphakdī, 2509 [1966]

Author

Wāmathēpmunī,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Tabulae . Lexica . Repositorium
Indica et Buddhica  Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—19 Indica et Buddhica Publishers