Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2513 [1970] returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126957

Title

Tīna-sūtra

Imprint

2513 [1970]

Author

Triśūlī, Dharmaratna Śākya
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138233

Title

Banthưk Kānsammanā rư̄ang Phutthasātsanā kap Sangkhom Thai Patčhuban / Phutthasamākhom hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜rommarāchūpatham čhat rūam kap Sayāmmasamākhom nai Phrabō̜rommarāchūpathamwan thī 9-10-11 Singhākhom 2512

Imprint

Phra Nakhō̜n : Sayāmmasamākhom, 2513 [1970]
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138289

Author

Samak Burāwat

Title

Phatthanākān hǣng Phutthapratyā : prīchāyān khō̜ng Sitthattha / dōi Samak Burāwāt

Imprint

Phra Nakhō̜n : Phrǣ Phitthayā, 2513- [1970-
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138176

Title

Prajuṃ qatthapaddharm Prachum atthapatadhamma

Imprint

Bhnaṃbeñ : Vatt Uṇṇālom, 2513 [1970]
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138177

Title

Prawat Wat Rātchabō̜phitsathitmahāsīmārām phrō̜m dūai phǣnphang phāp pūchanīyawatthu sathan læ thāwō̜nrawatthu / Krom Sinlapākō̜n rūaprūam læ rīaprīang

Imprint

[Bangkok] : Wat Rātchabō̜phitsathitmahāsīmārām, 2513 [1970]
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138180

Title

Sangkhom læ watthanatham Lānnā Thai rūam phonngān wičhai thāng sangkhommasāt nai Phāk Nư̄a khō̜ng Prathēt Thai

Imprint

[Chiang Mai] : Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2513 [1970]
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138190

Author

Āryaśūra

Title

Chādokmālā / ʻĀrayasūn praphan ; Čhō̜. Sō̜. Sapēyœ̄ rīaprīang pen Phāsā ʻAngkrit ; Lūang Ratchadakānkōson plǣ læ rīaprīang

Imprint

[Bangkok : s.n., 2513 i.e.1970]

Author

Speyer, J. S.

Author

Ratchadakānkōson,

Author

Sathīanrachōtisān
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138206

Author

Chōt Thōngprayūn

Title

Hūakho ʻoprom wichā Phrarātchabanyat Khana Song, Phō̜. Sō̜. 2505 : laksūt Phanǣk Sưksā ʻOprom Rōngrīan Phrasangkhāthikān / dōi Chōt Thō̜ngprayūn

Imprint

[Bangkok : s.n.], 2513 [1970]
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149859

Title

ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Mōrin Phānitchaphan, Bō̜. Chō̜., Čhō̜. Mō̜. na men Wat Makutkasatriyārām, 14 Makarākhom 2513

Imprint

[Bangkok] : Khana Khārātchakān Sūan Kānpokkhrō̜ng Tō̜ngthin læ mitsahāi, 2513 [1970]

Author

Mōrin PhānitchaphanH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers