Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2527 i.e. 1984] returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135188

Title

Phikkhupātimōk, Phikkhunīpātimōk, læ khamplǣ phāsā Thai

Imprint

[Bangkok : Khana Song Wat Čhakkrawatrāchāwāt, 2527 i.e. 1984]

Author

Phra Thīrayānamunī
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135336

Author

Phra Rātchabandit

Title

Thētsanā wōhān lang Krung Rattanakōsin 150 pī Thammasārō Phikkhu, Wat Bō̜wō̜nniwētwihān sadǣng

Imprint

Trāt : Samnakrīan Wat Khīrīwihān, [2527 i.e. 1984]
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135358

Author

Rưsī Ling Dam

Title

Manōmayitthi læ prawat khō̜ng chan / dōi Phra Mahā Wīra Thāwaro

Imprint

[Uthai Thani] : Khana Phūčhattham Nangsư̄ 'Thammawimōk', [2527 i.e. 1984]
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135114

Title

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Khun Mǣ Čhanthimā Chaiyaburin na mēn Wat Sōmanatwihān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Wanphrưhatsabō̜dī thī 20 Kanyāyon 2527

Imprint

[Bangkok : s.n., 2527 i.e. 1984]

Author

Čhanthimā Chaiyaburin,

Author

Mǣnmāt Chawalit,
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135204

Title

Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Rātchasangwō̜rawimon, Chǣm Thammanantha na mēn Wat Nūannō̜raditsawō̜rawihān Wansao thī 10 Mīnākhom Phō̜. Sō̜. 2527 wēlā 16.30 nō̜

Imprint

[Bangkok : Phra Wichīankawī, 2527 i.e. 1984]

Author

Phra Rātchasangwō̜rawimon
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135205

Title

Thīralưk nai ʻōkāt thī song phrakarunā prōt klāo prōt kramō̜m phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Chamnan Sukhum pen karanī phisēt

Imprint

[Bangkok : Thippharak Sukhum, 2527 i.e. 1984]

Author

Chamnan Sukhum,
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135340

Author

Phra Thīrayānamunī

Title

Somdet-- yū ʻIndīa

Imprint

[Bangkok] : ʻĀthit Kamlangʻēk, [2527 i.e. 1984]
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154677

Title

Chīwaprawat, phonngān, læ rūam phrathammathētsanā 63 kan khō̜ng Lūangphō̜ Wat Pāk Nam, Phradēt Phrakhun Phra Mongkhonthēpphamunī (Sot Čhanthasarō)

Imprint

Phāsī Čharœ̄n, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrōngkān Thammapatibat phư̄a Prachāchon, Wat Pāk Nam, [2527 i.e. 1984]

Author

Phra Mongkhonthēpphamunī
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145872

Title

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĀkāt Thō Sūan Suksœ̄m, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜., 16 Karakadākhom 2527 na mēn Wat Phra Sī Mahāthātu Wǭramahāwihān, Bāngkhēn

Imprint

[Bangkok? : s.n., 2527 i.e. 1984]

Author

Sūan Suksœ̄m,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers