Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Heisei 10 [1998] returned 22 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131890

Title

Shaji bunkazai hōkokusho.

Imprint

Aichi-ken Nishio-shi : Nishio-shi Kyōiku Iinkai, Heisei 10 [1998]-<Heisei 12 [2000 >
2 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131924

Author

Fujii, Keisuke,

Title

Mikkyō kenchiku kūkanron / Fujii Keisuke

Imprint

Tōkyō : Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, Heisei 10 [1998]
3 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141997

Title

Inseiki no Bukkyō / Hayami Tasuku hen

Imprint

Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Heisei 10 [1998]

Author

Hayami, Tasuku,
4 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142139

Author

Muranaka, Yūshō,

Title

Daijō no shūkan keiseishi kenkyū / Muranaka Yūshō cho

Imprint

Tōkyō : Sankibō Busshorin, Heisei 10 [1998]
5 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142140

Author

Nagai, Yoshinori,

Title

Daiuchūkan no juritsu : honge, tahō, ryūnyo / Nagai Yoshinori cho

Imprint

Tōkyō : Kubota Midori, Heisei 10 [1998]

Author

Nagai, Yoshinori,
6 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142144

Author

Nakagaki, Masayoshi,

Title

Bukkyō shakai fukushi ronkō / Nakagaki Masayoshi cho

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, Heisei 10 [1998]
7 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142159

Title

Ōtani Daigaku Toshokan shozō kichōsho zenpon zuroku. [henshū Ōtani Daigaku Toshokan]

Imprint

Kyōto-shi : Ōtani Daigaku, Heisei 10 [1998]
8 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153457

Author

Takei, Akio,

Title

Nihon kodai Bukkyō no bunkashi / Takei Akio cho

Imprint

Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Heisei 10 [1998]
9 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131845

Title

Hirosaki no butsuzō : Hirosaki shinai jiin chōkoku, kaiga chōsa hōkokusho / [henshū 'Shinpen Hirosaki Shishi' Hensan Iinkai]

Imprint

Hirosaki-shi : Hirosaki-shi Shichō Kōshitsu Kikakuka, Heisei 10 [1998]
10 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131848

Title

Ima ni tsutawaru butsuzō, shinzō : Iruma-shi butsuzō, shinzō chōsa hōkokusho / [henshū Iruma-shi Kyōiku Iinkai, Iruma-shi Butsuzō Chōsakai]

Imprint

Saitama-ken Iruma-shi : Iruma-shi Kyōiku Iinkai, Heisei 10 [1998]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers