Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Heisei 11 [1999] returned 26 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131564

Title

Fujioka no butsuzō (Fujioka shishi bekkan) / [henshū Fujioka Shishi Hensan Iinkai]

Imprint

Fujioka-shi : Fujioka-shi, Heisei 11 [1999]
2 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131570

Title

Hōryūji kennō hōmotsu meibun shūsei / Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan hen

Imprint

Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Heisei 11 [1999]
3 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131678

Title

Umarekawatta Hōryūji Hōmotsukan / [henshū Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan]

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Heisei 11 [1999]
4 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131721

Author

Miyaji, Akira,

Title

Bukkyō bijutsu no ikonorojī : Indo kara Nihon made / Miyaji Akira

Imprint

Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Heisei 11 [1999]
5 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141784

Title

Asu e no teigen : Kyōto Zen shinpo ronshū / henshū Horio Tsutomu

Imprint

Kyōto-shi : Tenryūji Kokusai Sōgō Kenshūjo, Heisei 11 [1999]

Author

Horio, Tsutomu,
6 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141789

Title

Bukkyō kindaika no shosō : dentō to sono saihyōka / Taishō Daigaku 'Bukkyō Kindaika no Shosō' Kenkyūkai hen

Imprint

Tōkyō : Taishō Daigaku Gakujutsu Kenkyū Josei Iinkai : Hatsubaimoto Bunka Shoin, Heisei 11 [1999]

Author

Ōtani, Teruo,
7 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141803

Title

Kamakura Bukkyō no yōsō / Takagi Yutaka, Komatsu Kuniaki hen

Imprint

Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Heisei 11 [1999]

Author

Takagi, Yutaka,

Author

Komatsu, Kuniaki,
8 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141819

Title

Shoroku zokugokai / Keishū Dōrin, Tandō Reichin, Daizōinshu sen ; Yoshizawa Katsuhiro henchū

Imprint

Kyōto-shi : Zen Bunka Kenkyūjo, Heisei 11 [1999]

Author

Keishū Dōrin,

Author

Tandō Reichin,

Author

Yoshizawa, Katsuhiro
9 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141916

Author

Kawazoe, Shōji,

Title

Nichiren to sono jidai / Kawazoe Shōji cho

Imprint

Tōkyō : Sankibō Busshorin, Heisei 11 [1999]
10 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141949

Author

Murata, Yasuo,

Title

Shinbutsu bunri no chihōteki tenkai / Murata Yasuo cho

Imprint

Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Heisei 11 [1999]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers