Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Heisei 15 [2003] returned 14 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130367

Title

Tōdaiji : bijutsushi kenkyū no ayumi / Ōhashi Katsuaki, Saitō Rieko hencho

Imprint

Tōkyō : Ribun Shuppan, Heisei 15 [2003]

Author

Ōhashi, Katsuaki,

Author

Saitō, Rieko,
2 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128578

Author

Sekido, Gyōkai,

Title

Nichiren Shōnin Chū Hokekyō no kenkyū / Sekido Gyōkai cho

Imprint

Tōkyō : Sankibō Busshorin, Heisei 15 [2003]
3 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152847

Author

Mujū ichien,

Title

Naikaku Bunko zō 'Shasekishū' honkoku to kenkyū / Tsuchiya Yuriko hencho

Imprint

Tōkyō : Kasama Shoin, Heisei 15 [2003]

Author

Tsuchiya, Yuriko,
4 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140673

Title

Hokke Bukkyō bunkashi ronsō : Watanabe Hōyō sensei koki kinen ronbunshū / Watanabe Hōyō Sensei Koki Kinen Ronbunshū Kankōkai hen

Imprint

Kyōto-shi : Heirakuji Shoten, Heisei 15 [2003]

Author

Watanabe, Hōyō,
5 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140744

Author

Chin, Keitō,

Title

Shinmatsu Bukkyō no kenkyū : Yō Bunkai o chūshin to shite / Chin Keitō cho

Imprint

Tōkyō : Sankibō Busshorin, Heisei 15 [2003]
6 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140774

Author

Genshin,

Title

Saimyōji-bon Ōjō yōshū / Tsukishima Hiroshi, Sakazume Rikiji, Gotō Takeshi hen

Imprint

Tōkyō : Kyūko Shoin, <Heisei 4>-15 [<1992>-2003]

Author

Tsukishima, Hiroshi,

Author

Sakazume, Rikiji,

Author

Gotō, Takeshi,
7 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140849

Author

Nagafuji, Yasushi,

Title

Kodai Bukkyō setsuwa no hōhō : Ryōiki kara Kenki e / Nagafuji Yasushi cho

Imprint

Tōkyō : Miyai Shoten, Heisei 15 [2003]

Author

Keikai,

Author

Chingen,
8 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130306

Title

Fukushima shinai no shaji kenchiku

Imprint

Fukushima-shi : Fukushima-shi Kyōiku Iinkai, Heisei 14-15 [2002-2003]
9 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130337

Title

Noto butsuzō kikō / henshū Ishikawa Kenritsu Rekishi Hakubutsukan

Imprint

Kanazawa-shi : Ishikawa Kenritsu Rekishi Hakubutsukan, Heisei 15 [2003]
10 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130357

Title

Sōma chihō no myōken shinkō : Chiba-shi kara Sōma-shi e / [henshū Nomaoi no Sato Haramachi Shiritsu Hakubutsukan, Chiba Shiritsu Kyōdo Hakubutsukan]

Imprint

Fukushima-ken Haramachi-shi : Nomaoi no Sato Haramachi Shiritsu Hakubutsukan, Heisei 15 [2003]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers