Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Heisei 6 [1994] returned 44 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142776

Title

Mikkyō taikei / henshū Miyasaka Yūshō, Matsunaga Yūkei, Yoritomi Motohiro

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, Heisei 6-7 [1994-1995]

Author

Miyasaka, Yūshō,

Author

Matsunaga, Yūkei,

Author

Yoritomi, Motohiro,
2 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143007

Title

Ajia ni okeru shūkyō to bunka / Tōyō Daigaku Tōyōgaku Kenkyūjo hen

Imprint

Tōkyō : Kokusho Kankōkai, Heisei 6 [1994]
3 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143016

Title

Bukkyō bunka no tenkai : Ōkubo Ryōjun Sensei sanju kinen ronbunshū / [henshū Ōkubo Ryōjun Sensei Sanju Kinen Ronbunshū Kankōkai]

Imprint

Tōkyō : Sankibō Busshorin, Heisei 6 [1994]

Author

Ōkubo, Ryōjun,
4 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143019

Title

Bukkyō no koko ga shiritai / Daihōrin Henshūbu hen

Imprint

Tōkyō : Daihōrinkaku, Heisei 6 [1994]
5 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143026

Title

Chūgoku Mikkyō / [hensha Matsunaga Yūkei]

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, Heisei 6 [1994]

Author

Matsunaga, Yūkei,
6 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143052

Title

Mikkyō kyōten / [hensha Matsunaga Yūkei]

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, Heisei 6 [1994]

Author

Matsunaga, Yūkei,
7 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143053

Title

Mikkyō no jissen / [hensha Matsunaga Yūkei]

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, Heisei 6 [1994]

Author

Matsunaga, Yūkei,
8 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143057

Title

Nenbutsu to taiko no rizumu : Kokuritsu Gekijō dai 12-kai onkyoku kōen / [henshū Kokuritsu Gekijō Jigyōbu Sendenka]

Imprint

[Tokyo] : Nihon Geijutsu Bunka Shinkōkai, Heisei 6 [1994]
9 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143086

Author

Ariga, Yōen,

Title

Mikkyō meiku jiten / [henchosha Ariga Yoen]

Imprint

Tōkyō : Kokusho Kankōkai, Heisei 6 [1994]
10 of 44 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143118

Author

Fujimura, Yoshiaki,

Title

Jōdo Sanbukyō meiku jiten / Fujimura Yoshiaki

Imprint

Tōkyō : Kokusho Kankōkai, Heisei 6 [1994]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers