Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Min guo 78 [1989] returned 27 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144427

Author

Chen, Jianmin,

Title

Qu gong zhai quan ji / Chen Jianmin zhu

Imprint

Taibei Shi : Wenshu yin jing hui, Min guo 78 [1989]
2 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127989

Author

Kawamura, Kōshō,

Title

Fa hua jing gai shuo / Hecun Xiaozhao zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 78 [1989]
3 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154354

Author

Li, Yuzhen,

Title

Tang dai di bi qiu ni / Li Yuzhen zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Min guo 78 [1989]
4 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144340

Title

Bei ge si fan zhuan ji / [bian ji zhe Zhongguo fo jiao hui qing nian wei yuan hui hu jiao zu er fen zhi yi gong zuo fang]

Imprint

Taibei Shi : Zhongguo fo jiao hui qing nian wei yuan hui hu jiao zu, Min guo 78 [1989]
5 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144363

Title

Jing tu wu jing du ben / Jingkongfashi xuan ding

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 78 [1989]

Author

Jingkong,
6 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144428

Author

Chen, Jianmin,

Title

Qu gong zhai quan ji zong mu lu / Chen Jianmin zhu

Imprint

Taibei Shi : Wenshu yin jing hui, Min guo 78 [1989]
7 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144473

Author

Huang, Minzhi

Title

Song dai fo jiao she hui jing ji shi lun ji / Huang Minzhi zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Min guo 78 [1989]
8 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144502

Author

Lin, Qingxuan

Title

Qing liang pu ti / Lin Qingxuan zhu

Imprint

Taibei Shi : Jiu ge chu ban she, Min guo 78 [1989]
9 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144503

Author

Lin, Shimin

Title

Fo jiao di jing shen yu te se / Lin Shimin zhu

Imprint

Taibei : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 78 [1989]
10 of 27 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144504

Author

Liu, Guangyi

Title

Zhuang xue zhong di chan qu / Liu Guangyi zhu

Imprint

Taibei Shi : Shang wu yin shu guan, Min guo 78 [1989]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers