Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 71 [1982] returned 18 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127751

Title

Jin gang jing / [du yin ji bian jiao zhe Ling shan yun men xue yuan, Hua fan fo xue yan jiu suo]

Imprint

[Taiwan] : Taibei Shi : Gai suo ; Liu tong chu Yuan quan chu ban she, min guo 71 [1982]
2 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146642

Title

Ying wen fo xue ming ci zhe yao = The Summary of Buddhist terminology in English / [bian zhe Yang Weilian ; bian ji zhe Wen si bian ji wei yuan hui]

Imprint

Taibei Shi : Wen si chu ban she, min guo 71 [1982]

Author

Yang, Weilian
3 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146665

Author

Dai, Ziyun

Title

Jin xian xiu xing / Dai Ziyun bian

Imprint

Taibei Shi : Tian feng chu ban she, min guo 71 [1982]
4 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146667

Author

Faxian,

Title

Faxianjin'gangshangshi Qu gong Wenliu yi ji / [Tikong ... et al. ji jiao]

Imprint

Taibei Xian Xiandian Shi : Nan fang bao sheng fo cha, Jin gang sheng fa hui, min guo 71 [1982]

Author

Tikong
5 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146722

Author

Meng, Ying

Title

Sheng zhe chuan deng lu / Meng Ying bian zhu

Imprint

Tainan Shi : Tian ju shu ju, min guo 71 [1982]
6 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146802

Author

Xiangyun,

Title

Lu Shan yan yu Zhejiang chao / Xiangyun fa shi zhu

Imprint

Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 71 [1982]
7 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146810

Author

Zhang, Zhenji,

Title

Jing tu jin shuo / Zhang Chengji zhu

Imprint

Taibei Shi : Hui ju chu ban she, min guo 71 [1982]

Author

Zhang, Zhenji,
8 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135731

Title

Taiwan sheng ge xian shi si miao gai kuang biao / Taiwan sheng zheng fu min zheng ting bian yin

Imprint

[Zhongxingxincun] : Taiwan sheng zheng fu min zheng ting, min guo 71 [1982]
9 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135747

Title

Wenshudashi ling ying lu / Li Boyong zhu

Imprint

Taibei Shi : Fo jiao chu ban she, min guo 71 [1982]

Author

Li, Boyong
10 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127614

Author

Xianzhu,

Title

Weimojie jing jiang yi lu / jiang shu zhe Shi Xianzhu

Imprint

Taibei Shi : Pu men wen ku, min guo 71 [1982]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers