Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 72 [1983] returned 30 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137959

Author

Peng, Chuheng

Title

Li dai gao seng gu shi / Peng Chuheng bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian zhen : Fo xue yu ti wen hua she, min guo 61-72 [1972-1983]
2 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126882

Title

A han zang. [zhu bian Foguang Da zang jing bian xiu wei yuan hui]

Imprint

Zhonghua min guo Taiwan Sheng Gaoxiong Xian Dashu xiang Foguang shan : Foguang shan zong wu wei yuan hui, min guo 72 [1983]
3 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126885

Title

Za a han jing lun hui bian / Qiunabatuoluo yi jing ; Xuanzang yi lun ; Shi Yinshun hui bian

Imprint

Taibei Shi : Zheng wen chu ban she, min guo 72 [1983]

Author

Guṇabhadra,

Author

Xuanzang,

Author

Yinshun
4 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135139

Title

Fo Pu sa sheng de da guan / [zuo zhe Yinshun ... et al. ; zhu bian Zhang Guangxiong ; Ying yi Yang Weilian ; Ri yi Jiateng Rongsi, Xu Juanjuan]

Imprint

Zhonghua min guo Taibei Shi Muzha : Hua yu chu ban she, min guo 72-73 [1983-1984]

Author

Yinshun

Author

Zhang, Guangxiong

Author

Yang, Weilian

Author

Kato, Eiji

Author

Xu, Juanjuan

Author

Huang, Qianming
5 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146237

Title

Baigongshangren guang shou lu

Imprint

[Taipei] : Zhu he en shi ba zhi song qing li zan hui, min guo 72 [1983]
6 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146277

Title

Hei jiao ling fa, hong bai huang jiao da fa / Gamadaxiqieling, Gongjianlao ren zhu

Imprint

Taibei Shi : Jinling tu shu gu fen you xian gong si, min guo 72 [1983]

Author

Gamadaxiqieling

Author

Gongjianlaoren
7 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146339

Author

Baiyunchanshi

Title

Chan di tan suo / Baiyunchanshi zhu

Imprint

Zhanghua Xian Dacheng xiang Dacheng cun : Fo yin yue kan she, min guo 72 [1983]
8 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146341

Author

Bdud-ʼjoms ʼJigs-bral-ye-śes-rdo-rje,

Title

Da huan hua wang dao yin fa / [chuan shou zhe Dunzhulinboche ; fan yi zhe Liu Ruizhi]

Imprint

Taibei Shi : Mi sheng chu ban she, min guo 72 [1983]

Author

Liu, Ruizhi
9 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146354

Author

Cai, Yunchen,

Title

Er shi wu zhong cang jing mu lu dui zhao kao shi / Cai Yunchen bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 72 [1983]
10 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146355

Author

Cai, Yunchen,

Title

Ru shi an (Niansheng) xue fo sheng yu / Cai Yunchen zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 72 [1983]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers