Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 76- [1987- returned 81 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144995

Author

Budonghuishizi

Title

Fo jiao bao cang / Budonghuishizi bian [i.e. zhu]

Imprint

Taibei Shi : Fo jiao chu ban she : Zong liu tong chu Fo jiao shu ju, min guo 76- [1987-
2 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145012

Author

Dongchu,

Title

Dongchulaoren quan ji / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 74-76 [1985-1987]
3 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145180

Author

Tang, Yongdiao

Title

Wang ri za gao / Tang Yongdiao zhu

Imprint

Taibei Shi : Hui wen tang chu ban she, Min guo 76 [1987]
4 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127966

Title

Xi sheng / Jian Zhen zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Fang wei chu ban shi ye you xian gong si : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, min guo 76 [1987]

Author

Jian, Zhen
5 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134445

Title

Fo jiao ming ren zhuan / Fo jiao bian yi guan zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Fo jiao chu ban she : Zong liu tong chu Fo jiao shu ju, min guo 76 [1987]
6 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134500

Title

Wo men ren shi di Xingyun da shi / Lu Zhenting, Liu Fang zhu bian ; [ben shu zuo zhe Gongsun Yan ... et al.]

Imprint

Taibei Shi : Cai feng chu ban she, min guo 76 [1987]

Author

Lu, Zhenting

Author

Liu, Fang,

Author

Gongsun, Yan,
7 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134504

Title

Yindu luo ji xue lun ji / Weishan Xiongyi deng zhu ; Zhang Chunbo deng yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Kajiyama, Yūichi,

Author

Zhang, Chunbo
8 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134514

Author

Changzhunfashi

Title

Wu jin di chen si / Changzhunfashi ; [zong lun Zhuang Bohe ; zhu bian Li Shuzhen]

Imprint

Taibei : Shi Xinzhen, min guo 76 [1987]

Author

Zhuang, Bohe

Author

Li, Shuzhen
9 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134527

Author

Guoxiang,

Title

Zibodashi yan jiu / Shi Guoxiang zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, min guo 76 [1987]
10 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134557

Author

Li, Yuanfeng

Title

Fo xiang di dan sheng / Li Yuanfeng bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers