Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Fo guo ji returned 13 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130304

Title

Fo guo Maiji Shan / Zhongguo fo jiao xie hui fo jiao wen hua yan jiu suo, Maijishan Shiku yi shu yan jiu suo he bian ; ming yu zhu bian Shenghui fa shi

Imprint

Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2003

Author

Ling, Haicheng
2 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152204

Author

Adachi, Kiroku

Title

Kōshō Hokken den / Adachi Kiroku cho

Imprint

Tōkyō : Sanseidō, Shōwa 11 [1936]

Author

Faxian,
3 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156431

Title

Dong Jin qiu fa gao seng Faxian he 'Fo guo ji' = Dong Jin qiu fa gao seng Faxian he 'Foguoji' / zhu bian Yang Zengwen, Wen Jinyu, Yang Bing ; ming yu zhu bian Shi Changxiu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2010

Author

Yang, Zengwen

Author

Wen, Jinyu

Author

Yang, Bing
4 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156032

Author

Faxian,

Title

The travels of Fa-hsien (399-414 A.D.), or, Record of the Buddhistic kingdoms / re-translated by H.A. Giles

Imprint

London : Routledge & Paul, 1956

Author

Giles, Herbert Allen,
5 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000125956

Author

Faxian,

Title

The travels of Fa-hsien (399-414 A.D.), or Record of the Buddhistic kingdoms, retranslated by H.A. Giles

Imprint

Cambridge [Eng.] University Press, 1923

Author

Giles, Herbert Allen,
6 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152460

Author

Dai, Zhiang

Title

Hai shang si chou zhi lu li xian ji / Dai Zhiang zhu

Imprint

Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2008

Author

Faxian,
7 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150534

Author

Xuanzang,

Title

Si-yu-ki. Buddhist records of the Western World. Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629) by Samuel Beal

Imprint

New York, Paragon Book Reprint Corp., 1968

Author

Beal, Samuel,

Author

Faxian,

Author

Yang, Xuanzhi,
8 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142664

Author

Nagasawa, Kazutoshi,

Title

Hokken den : yakuchū kaisetsu : Hokusō-bon, Nansō-bon, Kōrai Daizōkyō-bon, Ishiyamadera-bon yonshu eiin to sono hikaku kenkyū / Nagasawa Kazutoshi

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku, Heisei 8 [1996]

Author

Faxian,
9 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000125964

Author

Faxian,

Title

The travels of Fa-hsien (399-414 A.D.), or, Record of the Buddhistic kingdoms re-translated by H.A. Giles

Imprint

Cambridge, [Great Britain] : University Press, 1923

Author

Giles, Herbert Allen,
10 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129820

Author

Deeg, Max

Title

Das Gaoseng-Faxian-Zhuan als religionsgeschichtliche Quelle : der älteste Bericht eines chinesischen buddhistischen Pilgermönchs über seine Reise nach Indien mit Übersetzung des Textes / Max Deeg

Imprint

Wiesbaden : Harrassowitz, 2005

Author

Faxian,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers