Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Hà Nội] : returned 40 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156196

Title

Khuyên phát tâm Bồ Đề Tịnh Am Đại Sư

Imprint

Hà Nội : [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Trung tâm diệu pháp âm Chùa Khuông Việt, [2010]
2 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156198

Title

Kinh quán vô lượng thọ HT. Thích Hưng Từ

Imprint

Hà Nội : [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Trung tâm diệu pháp âm Chùa Khuông Việt, [2010]
3 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156229

Title

Phật học và y học Quách Huệ Trân

Imprint

Hà Nội : [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Trung tâm diệu pháp âm Chùa Khuông Việt, [2010]
4 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156237

Title

Quy tắc trợ niệm Lúc Lâm Chung Lý Nam Bình ; Việt dịch, Thích Nhuận Nghi

Imprint

Hà Nội : [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Trung tâm diệu pháp âm Chùa Khuông Việt, [2010]
5 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156257

Title

Từng giọt nắng hồng Tịnh Minh

Imprint

Hà Nội : [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Trung tâm diệu pháp âm Chùa Khuông Việt, [2010]
6 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156324

Author

Duy Lực,

Title

Chư kinh tập yếu HT. Thích Duy Lực

Imprint

Hà Nội : [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Trung tâm diệu pháp âm Chùa Khuông Việt, [2010]
7 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156325

Author

Duy Lực,

Title

Duy lực ngũ lục HT. Thích Duy Lực

Imprint

[Hà Nội] : [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Khuông Việt, [2010]
8 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156341

Author

Hsüan Hua,

Title

Kinh thủ lăng nghiêm 50 hiện tượng Ấm Ma / HT. Tuyên Hóa ; Việt dịch, Thích Nhuận Châu

Imprint

Hà Nội : [Thành phố Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Trung tâm diệu pháp âm Chùa Khuông Việt, [2010]
9 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156620

Title

Ánh sáng Phật pháp. Thích Chân Tính, chủ nhiệm ; người giảng, Thích Trí Huệ

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]
10 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156621

Title

Ánh sáng Phật pháp. Thích Chân Tính, chủ nhiệm ; người giảng, Thích Trí Huệ

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers