Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Lanzhou] : returned 24 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129607

Title

Jin Zhangye min jian bao juan = JinZhangyeminjianbaojuan / zhu bian Xu Yongcheng ; fu zhu bian Cui Debin

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2007

Author

Xu, Yongcheng

Author

Cui, Debin
2 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140016

Title

Xi bei zong jiao lun cong

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2006-
3 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156244

Title

Si lu sheng ji Zhangye Da fo si / Zhangye Shi Ganzhou qu jiao yu ju bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2010
4 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152675

Title

Zhongguo fo jiao tu jian / Ye Luhua zhu bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2005

Author

Ye, Luhua
5 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140289

Title

Fo jiao yang sheng zhi dao / [Ren Xiujin zhu bian]

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2005

Author

Ren, Xiujin
6 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128789

Author

Jin, Xiongshi

Title

Pu sa you po sai jie jing jiang ji / Jin Xiongshi zhu = A discourse on the sutra on upasaka precepts / Jin Xiongshi

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2011
7 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156813

Author

Ning, Qiang

Title

Dunhuang shi ku si yan jiu = Studies in the cave-shrines of Dunhuang / Ning Qiang zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min mei shu chu ban she, 2012
8 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131667

Author

Dong, Yuxiang

Title

Fan gong yi yuan : Gansu shi ku si / Dong Yuxiang zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 1999
9 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129617

Title

Bingling si shi ku nei rong zong lu = Binglingsi shiku neirongzonglu / zhu bian Wang Hengtong, Du Doucheng

Imprint

Lanzhou shi : Lanzhou da xue chu ban she, 2006

Author

Wang, Hengtong

Author

Du, Doucheng
10 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131236

Title

Dunhuang shi ku zhi shi ci dian / Ma De zhu bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min mei shu chu ban she, 2000

Author

Ma, DeH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers