Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Shanghai] : returned 30 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157042

Author

Tang, Yongtong,

Title

Hui tong Zhong Yin xi / Tang Yongtong zhu ; Tang Yijie, Zhao Jianyong xuan bian

Imprint

Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2012

Author

Tang, Yijie

Author

Zhao, Jianyong
2 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131822

Author

Zheng, Weihong

Title

Yin ming zheng li men lun zhi jie / Zheng Weihong zhu

Imprint

Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1999
3 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129633

Title

Fan gong : Zhongguo Fo jiao jian zhu yi shu / chang bian Zhao Puchu ; zhu bian Zhou Shaoliang

Imprint

Shanghai Shi : Shanghai ci shu chu ban she, 2006

Author

Zhao, Puchu,

Author

Zhou, Shaoliang,
4 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140045

Author

Cao, Ganghua

Title

Song dai fo jiao shi ji yan jiu / Cao Ganghua zhu

Imprint

Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2006
5 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000399229

Author

Reichelt, Karl Ludvig,

Title

Truth and tradition in Chinese Buddhism; a study of Chinese Mahayana Buddhism, by Karl Ludvig Reichelt ... translated from the Norwegian by Kathrina Van Wagenen Bugge

Imprint

Shanghai, China, The Commercial Press, Limited, 1934

Author

Bugge, Kathrina Van Wagenen,
6 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129944

Author

Xu, Huadang

Title

Fo xiang yi shu zao xing / Xu Huadang bian zhu

Imprint

Shanghai Shi : Shanghai wen hua chu ban she, 2005
7 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134023

Title

Liang gao seng zhuan suo yin

Imprint

Shanghai : Jiangsu Yangzhou Shi : Shanghai shu dian ; Yangzhou gu ji shu dian jing xiao, 1989
8 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134027

Title

Ming gao seng zhuan suo yin

Imprint

Shanghai : Jiangsu Yangzhou Shi : Shanghai shu dian ; Yangzhou gu ji shu dian jing xiao, 1989
9 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134053

Title

Song gao seng zhuan suo yin

Imprint

Shanghai :bShanghai shu dian ; Jiangsu Yangzhou Shi : Yangzhou gu ji shu dian jing xiao, 1989
10 of 30 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134056

Title

Tang gao seng zhuan suo yin

Imprint

Shanghai : Jiangsu Yangzhou Shi : Shanghai shu dian ; Yangzhou gu ji shu dian jing xiao, 1989H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers