Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = [Yangzhou] : returned 26 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133104

Author

Ming Chengzu,

Title

Shen seng zhuan / Zhu Di zhuan

Imprint

Yangzhou Shi : Jiangsu guang ling gu ji ke yin she, 1993
2 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133655

Author

Peng, Shaosheng,

Title

Ju shi zhuan / Peng Shaosheng bian

Imprint

Yangzhou Shi : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1991
3 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144009

Author

Zhipan,

Title

Fo zu tong ji / [shi Zhipan zhuan]

Imprint

[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she : Yangzhou gu ji shu dian fa xing, 1991
4 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143436

Author

Hong, Yingming,

Title

Xian fo qi zong / Hong Yingming zhuan

Imprint

Yangzhou Shi : Jiangsu guang ling gu ji ke yin she, 1993
5 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143489

Author

Miaozhou,

Title

Meng Zang fo jiao shi / Shi Miaozhou bian zuan

Imprint

Yangzhou Shi : Jiangsu guang ling gu ji ke yin she, 1993
6 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143511

Author

Nianchang,

Title

Fo zu tong zai / Nianchang [zhuan]

Imprint

Yangzhou Shi : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1993
7 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154097

Author

Chen, Yuan,

Title

Shi shi yi nian lu / Chen Yuan zhuan

Imprint

[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1991
8 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133527

Title

Nantong zhou wu shan quan zhi / [Liu Mingfang zhu i.e. zuan xiu]

Imprint

[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1991

Author

Liu, Mingfang
9 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134023

Title

Liang gao seng zhuan suo yin

Imprint

Shanghai : Jiangsu Yangzhou Shi : Shanghai shu dian ; Yangzhou gu ji shu dian jing xiao, 1989
10 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134056

Title

Tang gao seng zhuan suo yin

Imprint

Shanghai : Jiangsu Yangzhou Shi : Shanghai shu dian ; Yangzhou gu ji shu dian jing xiao, 1989H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers