Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Ōsaka-shi : returned 86 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134552

Author

Koyama, Kazu,

Title

Hokke koji junrei / Koyama Kazu

Imprint

Ōsaka-shi : Tōhō Shuppan, 1983-1987
2 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133197

Author

Yoritomi, Motohiro,

Title

Kansai goriyaku no jisha / Yoritomi Motohiro, Shiraki Toshiyuki cho

Imprint

Ōsaka-shi : Toki Shobō, 1993

Author

Shiraki, Toshiyuki,
3 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145236

Title

Bukkyō / Maeda Egaku, Miyasaka Yūshō hen

Imprint

Ōsaka-shi : Ōsaka Shoseki, <1986- >

Author

Maeda, Egaku,

Author

Miyasaka, Yūshō,
4 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143475

Author

Komori, Tatsukuni,

Title

Shukugōron to seishin shugi / Komori Tatsukuni

Imprint

Ōsaka-shi : Kaihō Shuppansha, 1993
5 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132498

Title

Tennōji Gakusho shiryō / Minamitani Miho hen

Imprint

Ōsaka-shi : Seibundō Shuppan, 1995

Author

Minamitani, Miho,
6 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132601

Author

Nishikami, Haruo,

Title

Megami zuten : Bukkyō o irodoru / Nishikami Seiyō

Imprint

Ōsaka-shi : Toki Shobō, 1995
7 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134456

Title

Hyakumantō darani no kenkyū / Nihon Insatsu Gakkai Seibu Shibu Hyakumantō Darani Kenkyūhan hen ; [henchosha Nakane Katsu]

Imprint

Ōsaka-shi : Tōkyō : 'Hyakumantō Darani no Kenkyū' Kankō Iinkai ; Yagi Shoten, Shōwa 62 [1987]

Author

Nakane, Katsu,
8 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134640

Author

Yamazaki, Shigeko

Title

Kyō busshi : Sagawa Jōkei to sono shūhen / Yamazaki Shigeko

Imprint

Ōsaka-shi : Tōhō Shuppan, 1987
9 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143198

Author

Nakai, Shinkō,

Title

Chōsen to Nihon no kodai Bukkyō / Nakai Shinkō cho

Imprint

Ōsaka-shi : Tōhō Shuppan, 1994
10 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144949

Title

Mikkyō no shinhi shisō / Yamasaki Taikō hen

Imprint

Ōsaka-shi : Ōsaka Shoseki, 1987H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers