Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Kunming : returned 14 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141448

Author

Wang, Haitao

Title

Yunnan fo jiao shi / Wang Haitao zhu

Imprint

Kunming Shi : Yunnan mei shu chu ban she, 2001
2 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131676

Author

He, Lei

Title

Sanzang fa shi Xuanzhuang zhuan / He Lei zhu

Imprint

Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 1999
3 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140771

Author

Gao, Wengying

Title

Jizu Shan zhi / Gao Wengying zhu ; Rui Zengrui jiao zhu

Imprint

Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2003

Author

Rui, Zengrui
4 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131064

Author

Chen, Yinchi

Title

Da qian shi jie : fo jiao wen xue / Chen Yinchi zhu

Imprint

Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2001
5 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145302

Title

Yunnan di fang zhi fo jiao zi liao suo bian / Yunnan sheng bian ji zu bian

Imprint

Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
6 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143614

Author

Yang, Xuezheng,

Title

Yunnan jing nei de shi jie san da zong jiao : di yu zong jiao bi jiao yan jiu / Yang Xuezheng, Han Junxue, Li Rongkun zhu

Imprint

Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 1993

Author

Han, Junxue

Author

Li, Rongkun
7 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131594

Title

Nanzhao Dali guo diao ke hui hua yi shu / Li Kunsheng zhu bian = The Sculpture and painting arts of Nanzhao and Dali kingdoms / compiled by Li Kunsheng

Imprint

Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan mei shu chu ban she, 1999

Author

Li, Kunsheng
8 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131539

Author

Zhang, Shengwen,

Title

Song shi Dali guo miao gong Zhang Shengwen hua fan xiang / [pen she bian]

Imprint

[Kunming Shi] : Yunnan mei shu chu ban she, 2000
9 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142345

Author

Gu, Weikang

Title

Nian hua wei xiao : Zhan zong di ji feng / Gu Weigang zhu

Imprint

Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
10 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133554

Title

Yunnan fo jiao yi shu = Unnan no bukkyō no geijutsu = The Buddhist arts in Yunnan / zhu bian Zou Qiyu

Imprint

Kunming Shi : Yunnan jiao yu chu ban she, 1991

Author

Zou, QiyuH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers