Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Los Angeles : returned 17 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136104

Title

Khūmư̄vaiphra sūatmon, rātthanā, būatnāk khō̜ng Phutthasamākhom Lāo hǣng Khālifō̜nīa

Imprint

[Los Angeles, Ca.] : Thīra Surattha, 1980
2 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146948

Author

Kiêm Đạt

Title

Lịch sử tranh đấu Phật giáo Việt Nam / Kiêm Đạt

Imprint

Los Angeles, CA. : Phật Học Viện Quốc Tế, 1981-
3 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126298

Author

Hall, Manly P.

Title

The noble eightfold path; the doctrine of Dharma, by Manly P. Hall ...

Imprint

Los Angeles, Calif., The Hall Publishing Co., 1929
4 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146107

Author

Nghiêm, Xuân Hồng

Title

Nguồn thiền như huyễn / Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

Imprint

Los Angeles, CA : Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam, [1984?]
5 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127957

Author

Hairenlaofashi,

Title

Da fo ding shou leng yan jing jiang ji / Hairenlaofashi zhu jiang ; Shi Wenzhu bi ji

Imprint

Los Angeles, CA, U.S.A. : Meiguo Mei xi fo jiao hui : Zeng song chu Meiguo Luosheng yuan jue si, 1984

Author

Wenzhu,
6 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144140

Author

Duy Lực,

Title

Phật pháp với thiền tông / Thích Duy Lực

Imprint

Los Angeles, CA : Kim's Printing, 1990
7 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132335

Author

Miyata, Taisen,

Title

A Henro pilgrimage guide to the eighty-eight temples of Shikoku Island, Japan / by Taisen Miyata

Imprint

Los Angeles (342 E. First St., Los Angeles 90012) : Koyasan Buddhist Temple, 1996
8 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141455

Author

Xingyun,

Title

Cloud and water : an interpretation of Ch'an poems / by Venerable Master Hsing Yun ; translated by Fo Guang Shan International Translation Center

Imprint

Los Angeles, CA : Hsi Lai University Press, 2001
9 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141756

Author

Xingyun,

Title

Cloud and water : an interpretation of Chʼan poems / by Venerable Master Hsing Yun ; translated by Fo Guang Shan International Translation Center

Imprint

Los Angeles, Calif. : Hsi Lai University Press, 2000
10 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141757

Author

Xingyun,

Title

La esencia del Budismo / por el venerable maestro Hsing Yun ; traducido por el Centro Internacional de Traducciones de Fo Guang Shan

Imprint

Los Angeles, CA : Hsi Lai University Press, 2000H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers