Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Shizuoka-shi : returned 4 record(s).

H    1 »

1 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135567

Author

Kimiya, Yukihiko,

Title

Nissō sō Chōnen no kenkyū : shu to shite sono zuijinhin to shōraihin / Kimiya Yukihiko cho

Imprint

[Shizuoka-shi : Kimiya], Shōwa 58 [1983]
2 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134054

Title

Suruga no koji / Wakabayashi Atsushi kanshū

Imprint

Shizuoka-shi : Shizuoka Kyōdo Shuppansha, Heisei 1 [1989]

Author

Wakabayashi, Atsushi,
3 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130661

Title

Mokuzō amida nyorai zazō hozon shūri hōkokusho : Shizuoka-shi shitei yūkei bunkazai Matsuno amidadō butsuzōgun / [henshū Shizuoka-shi Kyōiku Iinkai]

Imprint

[Shizuoka-shi] : Shizuoka-shi Kyōiku Iinkai, Heisei 14 [2002]
4 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129947

Author

Yang, Haiying,

Title

Arujai sekkutsu 1-gōkutsu shutsudo Mongorugo komonjo ni kansuru rekishi jinruigakuteki kenkyū : Heisei 15-16-nendo kagaku kenkyūhi hojokin kiban kenkyū (C) (2), kenkyū seika hōkokusho (kadai bangō: 15520514) / kenkyū daihyōsha Ōno Akira (Yō Kaiei)

Imprint

Shizuoka-shi : Ōno Akira (Yō Kaiei), [2005]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers