Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Taibei Xian : returned 86 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132261

Author

Chen, Xing,

Title

Hongyi da shi xin zhuan : dui shi yi ren mo tan de yi shi / Chen Xing zhu

Imprint

Taibei Xian : Taibei Xian Yonghe Shi : Xin chao she ; Dai li shang Mao Yuan you xian gong si, 1996
2 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137959

Author

Peng, Chuheng

Title

Li dai gao seng gu shi / Peng Chuheng bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian zhen : Fo xue yu ti wen hua she, min guo 61-72 [1972-1983]
3 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145328

Author

Chen, Hailiang

Title

Ru he zuo fo jiao tu / Chen Hailiang bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 75 [1986]
4 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145362

Author

Hongyinfashi

Title

Fo fa dui dang dai ren di yi yi / [zhu zhe Hongyinfashi]

Imprint

Taibei Xian Shulin zhen : Wu liang shou chu ban she, min guo 75 [1986]
5 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145370

Author

Huisen,

Title

Fo xue ke ben / Shi Huisen zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 75 [1986]
6 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134557

Author

Li, Yuanfeng

Title

Fo xiang di dan sheng / Li Yuanfeng bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]
7 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143056

Title

Ming ren shuo fo / Hu Shi deng zhu

Imprint

Taibei Xian Xin dian shi : Shi jie fo jiao chu ban she, Min guo 83 [1994]

Author

Hu, Shi,
8 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143141

Author

Hongyi,

Title

Fo jiao jian yi xiu chi fa / Hongyi da shi deng zhu

Imprint

Taibei Xian, Xindian Shi : Shi jie fo jiao chu ban she, Min guo 83 [1994]
9 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144934

Title

Da sheng fo jiao dian xian mian / Li Chenghua bian yi

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, Min guo 76 [1987]

Author

Li, Chenghua
10 of 86 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145058

Author

Jiang, Jialin

Title

Fo xue ji chu zhi shi / Jiang Jialin bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers