Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Taibei shi : returned 41 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145011

Author

Dongchu,

Title

Bu bian / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]
2 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145012

Author

Dongchu,

Title

Dongchulaoren quan ji / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 74-76 [1985-1987]
3 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142695

Author

Shengyan,

Title

Chan men / Shengyanfashi jiang

Imprint

Taibei Shi : Elmhurst, N.Y., U.S.A. (90-56 Corona Avenue, Elmhurst) : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si ; Chan Meditation Center, 1996
4 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134660

Title

Hai wai yi zhen. [bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui]

Imprint

Zhonghua min guo Taibei Shi Shilin qu Waishuangxi : Guo li gu gong bo wu yuan, min guo 75 [1986]
5 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147137

Author

Fazun

Title

Xizang yu Xizang fo jiao / Fazunfashi zhu

Imprint

Taibei Shi Shilin qu : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 69 [1980]
6 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145336

Author

Dongchu,

Title

Min zhu shi ji di fo jiao ; Fo jiao wen hua zhi chong xin ; Jiang zong tong yu fo jiao / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she, min guo 75 [1986]
7 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145457

Author

Shengyan,

Title

Nian hua wei xiao / Shi Shengyan jiang

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, min guo 75 [1986]
8 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143421

Author

Gu, Weikang

Title

Nian hua wei xiao : Chan zong di ji feng / Gu Weikang zhu

Imprint

[Tai]bei shi : Xindian Shi : Feng yun shi dai chu ban you xian gong si ; Jing xiao chu Xue xin wen hua shi ye you xian gong si, 1993
9 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133469

Author

Zhenhua,

Title

Can xue suo tan / Shi Zhenhua zhu

Imprint

Taibei Shi : Xinzhu Shi : Fu chun wen hua shi ye gu fen you xian gong si ; Fa xing zhe Fu yan fo xue yuan, Min guo 81 [1992
10 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134443

Title

Dongchu lao he shang yong huai ji : fu zong mu lu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers