Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Taiyuan : returned 13 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141611

Author

Hongyi,

Title

Hongyi fa shi shou shu fo jing

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi gu ji chu ban she, 2000
2 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129840

Author

Jin, Yuanping,

Title

Wutai chao ding / Jin Yuanping, Yang Chun'e zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi gu ji chu ban she, 2005

Author

Yang, Chun'e
3 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130581

Author

Wang, Yongxian

Title

Shanxi gu dai cai su pin shang / Wang Yongxian, Li Jianping bian zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi ke xue ji shu chu ban she, 2003

Author

Li, Jianping
4 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141795

Title

Dunhuang tan jing he jiao jian zhu / Li Shen he jiao ; Fang Guangchang jian zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi gu ji chu ban she, 1999

Author

Li, Shen,

Author

Fang, Guangchang
5 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139969

Title

Chan jie zhen qu / Liang Shenwei deng bian zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Taiyuan ren min chu ban she, 2006

Author

Liang, Shenwei
6 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139970

Title

Chan shi qi qu / Liang Shenwei deng bian zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Taiyuan ren min chu ban she, 2006

Author

Liang, Shenwei
7 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129754

Title

Shanxi gu dai bi hua zhan : bi hua jing pin ji = Selected works of ancient murals in Shanxi / zhu bian Shen Weichen ; fu zhu bian Shen Cunliang ... [et al.] ; bian wei Wang Jianwu ... [et al.]

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi jiao yu chu ban she, 2005

Author

Shen, Weichen
8 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129755

Title

Shanxi shi ke zao xiang yi shu ji cui / zhu bian Zhang Mingyuan ; fu zhu bian Kong Fuan ; she ying Zhang Chengde ... [et al.]

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi ke xue ji shu chu ban she, 2005

Author

Zhang, Mingyuan

Author

Kong, Fuan

Author

Zhang, Chengde
9 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129860

Author

Li, Hengcheng

Title

Yun'gang Shiku yu bei Wei shi dai = Yungang grottoes and the northern Wei dynasty / Li Hengcheng bian zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi ke xue ji shu chu ban she, 2005
10 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129946

Author

Yan, Wensheng

Title

Mian Shan fang xian / Yan Wensheng zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi gu ji chu ban she, 2005H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers