Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Tianjin : returned 24 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133204

Author

Zhang, Yingqin

Title

Si yuan, gong guan, shen fo / Zhang Yingqin

Imprint

Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1993
2 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142974

Author

Tang, Yongtong,

Title

Tang Yongtong xuan ji / Tang Yijie bian xuan

Imprint

Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1995

Author

Tang, Yijie
3 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143440

Author

Huang, Hetao

Title

Chan zong miao yu xuan / Huang Hetao bian zhu

Imprint

Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1993
4 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131555

Title

Chan shi san bai shou / Chen Erdong bian zhu

Imprint

Tianjin shi : Bai hua wen yi chu ban she, 1999

Author

Chen, Erdong
5 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141775

Author

Zhang, Yingqin

Title

Fo dao wen hua tong lan = Fodaowenhuatonglan / Zhang Yingqin zhu

Imprint

Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2000
6 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132761

Title

Zhongguo di fo si / zhu bian Wu Yingcai, Guo Junjie

Imprint

Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1994

Author

Wu, Yingcai

Author

Guo, Junjie
7 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129839

Author

Jin, Mei,

Title

Li Shutong ying shi / Jin Mei zhu

Imprint

Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2005
8 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156180

Title

Guan shi yin pu sa tu dian / Liu Qiulin ... [et al.] bian zhu

Imprint

Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2010

Author

Liu, Qiulin
9 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152656

Title

Fo jiao wen hua bai ke / zhu bian Chen Yudong

Imprint

Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2005

Author

Chen, Yudong,
10 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127929

Title

San shi er zhuan ti Jin gang jing / Jiumoluoshi yi

Imprint

[Tianjin shi] : Tianjin gu ji shu dian ying yin ; Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1985

Author

Kumārajīva, d. 412?H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Tabulae . Lexica . Repositorium
Indica et Buddhica  Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—19 Indica et Buddhica Publishers