Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Xianggang : returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145405

Author

Lu, Sheng-yen,

Title

Chan di da zhen han : zhi gao di zhen wo guang hui / [Lu Shengyan zhu]

Imprint

Xianggang Jiulong : Qing shan chu ban she, [1986]
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133367

Author

Li, Miao

Title

Chan shi yi bai shou / Li Miao bian zhu

Imprint

Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju, 1992
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150351

Title

Fa hsiang hsüeh hui chi kʻan

Imprint

Xianggang : [s.n.], 1968-
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130635

Title

Dwags-rgyud dpe rñiṅ gsar rñed phyogs bsgrigs

Imprint

Xianggang, [China] : Źaṅ-kaṅ-then-mā dpe skrun khaṅ, 2002-
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141332

Author

ʼJigs-med-rdo-rje-dpaʼ-bo,

Title

Gter-ston Bla-ma ʼJigs-med-rdo-rje-dpaʼ-boʼi gsuṅ ʼbum / Sṅags maṅ źib ʼjug khaṅ gis rtsom sgrig byas

Imprint

Xianggang, [China] : Źaṅ-kaṅ gyi liṅ dpe skrun khaṅ, 2001
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152876

Author

Thub-bstan-blo-gros,

Title

Dgag lan mun sel sgron me / A-gnam Sprul-sku Thub-bstan-blo-gros kyis brtsams

Imprint

Xianggang, [China] : Źaṅ-kaṅ then mā dpe skrun khaṅ, 2003
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153104

Author

Ye-śes-rgya-mtsho,

Title

Rje btsun Hor-chen-pa Ye-śes-rgya-mtshoʼi dogs dpyod phyogs bsdus bźugs so

Imprint

Xianggang, [China] : Źaṅ-kaṅ-then-mā dpe skrun khaṅ, 2001
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140762

Author

Don-grub-rgyal,

Title

Ban Bon grub mthaʼ gcig tu sgrub pa śāk gśen dgʼyes paʼi mchod sprin źes bya ba bźugs so / ʼBaʼ Don-grub-rgyal gyis brtsams

Imprint

Xianggang, [China] : Źaṅ-kaṅ then mā dpe skrun kuṅ si, 2003H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers