Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Yan kon, returned 130 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151620

Author

Nandịyạ, U.

Title

Wịpạthạna let swē / Ū Nandịyạ

Imprint

Yan kon : Hanthawạti Pịtạkat Pon hneik taik, 1955
2 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126458

Title

Eka nipāt zat wathtụ / Nyaung kan Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon : Kei Nagumiya [n.d.]

Author

Dhammachārindābhidhaja
3 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126462

Title

Suttantapiṭake Dīghanikāye Mahāvagga Pāḷi

Imprint

[Yan kon] : Marammaraṭṭhe Buddhasāsanasamitiyā, Muddaṇayantālaye muddāpitā, 19<78 >
4 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126471

Author

Obhāsa,

Title

Weithantạra zat taw kyī / Ū Obhāsa

Imprint

Yan kon : Thụdammạwạti, [1947]
5 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126509

Author

Buddhadatta

Title

Vinayavinicchayo, tathā Uttaravinicchayo / Buddhadattattherena racito

Imprint

[Yan kon] : Pyi htaung sụ Myan ma Naing Ngan taw Buddạ Thathạna Ạ hpwẹ, 1962

Author

Buddhadatta
6 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126514

Author

Buddhaghosa

Title

Sammohavinodanī mūla ṭīkā pāṭh. Hsạ ya Ū Kyī [hnịn ạ chā hsạ ya kyī myā] kyat mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1915

Author

Kyī,
7 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126606

Title

Abhidhammapiṭake Paṭṭhānapāḷi

Imprint

Yan kon : Marammaraṭṭhe, Buddhasāsanasamitiyā, Muddaṇayantālaye muddāpitā, 1978-<1961 >
8 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126613

Author

Ariyavaṃsa,

Title

Zat visodhana kyān / Ariyavaṃsa

Imprint

Yan kon : Piṭaka Byuha Ạ hpwẹ, 1978
9 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126614

Title

Thok Mahāvā ṭīkā pāṭh. Hsạ ya Ū Kyī [hnịn ạ chā hsạ ya kyī myā] tọ kya mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1915

Author

Kyī,
10 of 130 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126665

Author

Phuiʺ Cinʻ

Title

Mingạla ạ līn kyān

Imprint

Yan kon, Daw Kyạw [n.d.]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers