Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Chen, Yuan, returned 7 record(s).

H    « 1    1 »

2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144999

Author

Chen, Yuan,

Title

Ming ji Dian Qian fo jiao kao / Chen Yuan'an zhu

Imprint

Taibei Shi : Hui wen tang chu ban she, Min guo 76 [1987]
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141278

Author

Chen, Yuanyin,

Title

Xian dai Meiguo chan wen xue / Chen Yuanyin zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, 2001
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000186372

Title

Review of To Steal a Book Is an Elegant Offense. Intellectual Property Law in Chinese Civilization by William P. Alford

Author

Cheng, Yuan

Host item

Journal of the Royal Asiatic Society  6:2 290-291 1996
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134642

Author

Yang, Xuanzhi,

Title

Luoyang qie lan ji xuan : zhu yi ben / Chen Qingyuan, Zhang Tingsi

Imprint

[Fuzhou Shi] : Fujian jiao yu chu ban she : Fa xing Fujian Sheng xin hua shu dian, 1987

Author

Chen, Qingyuan

Author

Zhang, Tingsi
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156091

Author

Chen, Yuan,

Title

Shi shi yi nian lu : shi er juan / [Chen Yuan zhuan]

Imprint

[Peking?] : Fu ren da xue, Min guo 28 [1939]
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154097

Author

Chen, Yuan,

Title

Shi shi yi nian lu / Chen Yuan zhuan

Imprint

[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1991H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers