Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Dignāga, returned 11 record(s).

H    « 1    1 »

3 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000135768

Author

Fazun

Title

Ji liang lun lue jie / Chenna zao ; Fazun yi bian

Imprint

[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982

Author

Dignāga,H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers