Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Dongchu, returned 11 record(s).

H    « 1    1 »

5 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154639

Author

Dongchu,

Title

Zhong Yin fo jiao jiao tong shi / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 74 [1985]
6 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145625

Author

Dongchu,

Title

Fo fa zhen yi ; Chan xue zhen yi ; Bo re xin jing si xiang shi ; Fo jiao yi shu ; Guan shi yin Pu sa jiu shi jing shen / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 74 [1985]
7 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145012

Author

Dongchu,

Title

Dongchulaoren quan ji / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 74-76 [1985-1987]
8 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150949

Author

Dongchu,

Title

Fo fa zhen yi

Imprint

53 [1964]
9 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137878

Author

Dongchu,

Title

Fo jiao yi shu

Imprint

61 [1972]
10 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134443

Title

Dongchu lao he shang yong huai ji : fu zong mu lu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]
11 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128796

Author

Dongchu,

Title

Bo re xin jing si xiang shi / Dongchulaoheshang zhu

Imprint

Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2011H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers