Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Edongwala returned 2 record(s).

H    « 1    

2 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152482

Title

Lianhuasheng da shi ben sheng zhuan = Lianhuasheng dashi bensheng zhuan / Luozhujiacuo, Edongwala fan yi ; Zhongguo Zang yu xi gao ji fo xue yuan yan jiu shi bian

Imprint

Xining : Qinghai ren min chu ban she, 2007

Author

Luozhujiacuo

Author

EdongwalaH    « 1    Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers