Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Huili returned 17 record(s).

H    « 1    1 »

10 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000131382

Author

Huili

Title

Da ci en si Sanzang fa shi zhuan / Huili, Yancong zhu ; Sun Yutang, Xie Fang dian jiao. Shijia fang zhi / Daoxuan zhu, Fan Xiangyong dian jiao

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju, 2000

Author

Yancong,

Author

Sun, Yutang,

Author

Xie, Fang

Author

Fan, Xiangyong

Author

Daoxuan,H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers