Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Ikeda, Daisaku returned 24 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

14 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148967

Author

Ikeda, Daisaku

Title

A proposal for lasting peace. [Translation by Richard L. Gage

Imprint

Tokyo, Sōka Gakkai, 1974?]
15 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147156

Author

Ikeda, Daisaku

Title

Koten o kataru

Imprint

1980

Author

Nemoto, Makoto,
16 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142092

Author

Ikeda, Daisaku

Title

21 shi ji wen ming yu da cheng fo jiao : hai wai zhu da xue yan jiang ji / ChiTian Dazuo = Mahayana Buddhism and twenty-first century civilization / Daisaku Ikeda

Imprint

Taibei Shi : Zheng yin wen hua shi ye you xian gong si, Min guo 87 [1998]
17 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147446

Author

Ikeda, Daisaku

Title

On the Japanese classics : conversations and appreciations / by Daisaku Ikeda in association with Makoto Nemoto ; translated by Burton Watson

Imprint

New York : Weatherhill, 1979

Author

Nemoto, Makoto,
18 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137113

Author

Ikeda, Daisaku

Title

Dialogue on life / Daisaku Ikeda

Imprint

Tokyo : Nichiren Shoshu International Center, 1976-
19 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142626

Author

Ikeda, Daisaku

Title

A new humanism : the university addresses of Daisaku Ikeda

Imprint

New York : Weatherhill, 1996
20 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140491

Author

Ikeda, Daisaku

Title

Global civilization : a Buddhist-Islamic dialogue / by Daisaku Ikeda and Majid Tehranian

Imprint

London ; New York : British Academic Press, 2004

Author

Tehranian, Majid
21 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128390

Title

The wisdom of the Lotus sutra : a discussion / Daisaku Ikeda ... [et al.]

Imprint

Santa Monica, Calif. : World Tribune Press, c2000-<c2003>

Author

Ikeda, Daisaku
22 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128720

Title

Fa hua jing de shou liang / [zuo zhe Chitian Dazuo ... et al. ; yi zhe Chuang jia xue hui]

Imprint

Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2005

Author

Ikeda, Daisaku
23 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133605

Author

Ikeda, Daisaku

Title

Dunhuang di guang cai : Chitian Dazuo yu Chang Shuhong dui tan, shu xin lu / Gao Yi, Zhang Tongdao bian yi

Imprint

[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1991

Author

Chang, Shuhong,

Author

Gao, Yi

Author

Zhang, Tongdao

Author

Chang, Shuhong,

Author

Chang, Shuhong,H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers