Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Taixu, returned 15 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

2 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000153456

Author

Taixu,

Title

Taixu xue shu lun zhu / Yin Yongqing bian

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Jing xiao Zhejiang sheng xin hua shu dian, 1998

Author

Yin, Yongqing

Author

Taixu,

Author

Taixu,

Author

Taixu,H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers