Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Thub-bstan-dpal-ldan, returned 82 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

34 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127582

Author

Thub-bstan-brtson-ʼgrus,

Title

Śer phyin ʼchad paʼi sṅon ʼgro, śer phyin sgom rim, don bdun cu, dge ʼdun ñi śu zur bkol bcas / [Thub-bstan-brtson-ʼgrus]

Imprint

Bylakuppe, Mysore Distt., Karnataka : Ngagyur Nyingma Institute, 1996
35 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127602

Title

Excerpts from the Śūraṅgama samādhi sūtra Ḥphag-pa-dpaḥ-bar-ḥgro-baḥi-tiṅ-ṅe-ḥdzin-ces-bya-ba-theg-pa-chen-poḥi-mdo / translated into English & edited by Thubten Kalzang Rinpoche (Washul Tulku) and Bhikkhu Pasādika; chief editor, S. V. Sohoni

Imprint

Patna : Bihar Research Society, [1970 or 1971]

Author

Thubten Kalzang, Washul Tulku

Author

Pāsādika, Bhikkhu

Author

Sohonī, Śrīdhara Vāsudeva,
36 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127660

Author

Blo-bzaṅ-thub-bstan-dbaṅ-phyug-chos-grags

Title

Tshul khrims yaṅ dag par ldan paʼi mdoʼi tshig don legs par bśad pa chos kyi Gaṇḍiʼi sgra dbyaṅs ; a detailed commentary on the Śīlasamyuktasūtra / by Thub-bstan-chos-grags

Imprint

Gangtok : Sherab Gyaltsen Lama, 1983
37 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127675

Author

Thub-bstan-ʼphrin-las

Title

Śes rab kyi pha rol tu phyin paʼi man ṅag gi bstan bcos mṅon par rtogs paʼi rgyan gi dkaʼ ʼgrel legs bśad luṅ gi rgya mtsho / [Thub-bstan-ʼphrin-las nas brstams]

Imprint

Pe-cin : Mi rigs dpe skrun khaṅ, 1997
38 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128694

Title

Kinh Thủ lăng nghiêm tông thông / người dịch, Thubten Osall Lama

Imprint

[Ho Chi Minh City] : Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 1997-

Author

Thubten Osall,
39 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153874

Author

Mkhyen-brtseʼi-myu-gu, Thub-bstan-rgyal-mtshan

Title

Lta ba ṅan sel gyi man ṅag śaṅ śaṅ teʼuʼi sgra dbyaṅs / Mkhyen-brtseʼi-myu-gu

Imprint

Delhi : Lobsang Tharchin, 1993
40 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153913

Author

Thub-bstan-brtson-ʼgrus,

Title

Blo rig daṅ rtags rigs thal ʼgyur gsum gyi rnam gźag / mdzad pa po, Mkhan-chen Brtson-ʼgrus daṅ Mkhan-chen Padma-śes-rab

Imprint

Bylakuppe, Mysore Distt., South India : Ngagyur Nyingma Institute, 1993

Author

Padma-sés-rab,
41 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145823

Author

Thub-bstan-bśad-sgrub-rgya-mtsho,

Title

The collected works of Rag-mgo Mchog-sprul Thub-bstan-bśad-sgrub-rgya-mtsho, 1890-1973

Imprint

Bylakuppe, Mysore, India : Nyingmapa Monastery, 1985
42 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154838

Author

Koṅ-sprul Blo-gros-mthaʼ-yas,

Title

Theg paʼi sgo kun las btus pa gsuṅ rab rin po cheʼi mdzod bslab pa gsum legs par ston paʼi bstan bcos Śes bya kun khyab / [Koṅ-sprul Yon-tan-rgya-mtshos brtsams pa ; Rdo-rje-rgyal-po daṅ Thub-bstan-ñi-mas bsgrigs pa]

Imprint

[Peking] : Mi-rigs Dpe-skrun Khaṅ, 1982

Author

Rdo-rje-rgyal-po

Author

Thub-bstan-ñi-ma
43 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153005

Author

Thub-bstan-smon-lam,

Title

Sa-paṅ mkhas ʼjug gi dogs gcod zin bris śel dkar źun maʼi thig le bźugs so / Stoṅ-rwa-ba Thub-bstan-smon-lam

Imprint

[Lha-sa] : Bod-ljoṅs mi dmaṅs dpe skrun khaṅ, 2002H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers