Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Ueda, Shizuteru, returned 7 record(s).

H    « 1    1 »

4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131736

Author

Okamura, Mihoko,

Title

Daisetsu no fūkei : Suzuki Daisetsu to wa dare ka / [chosha Okamura Mihoko, Ueda Shizuteru]

Imprint

Kyōto-shi : Tōeisha, Heisei 11 [1999]

Author

Ueda, Shizuteru,
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142297

Title

Zen to gendai sekai / henshū Ueda Shizuteru, Horio Tsutomu

Imprint

Kyōto-shi : Zen Bunka Knkyūjo, Heisei 9 [1997]

Author

Ueda, Shizuteru,

Author

Horio, Tsutomu,
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142478

Author

Ueda, Shizuteru,

Title

Kotoba no jitsuzon : Zen to bungaku / Ueda Shizuteru

Imprint

Tōkyō : Chikuma Shobō, 1997
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156426

Title

Bukkyō to wa nani ka : shūkyō tetsugaku kara no toikake / Ueda Shizuteru, Keta Masako hen

Imprint

Kyōto-shi : Shōwadō, 2010

Author

Ueda, Shizuteru,

Author

Keta, Masako,

Author

Doi, Michiko,H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers