Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Xuanzang, returned 20 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

11 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000128415

Title

Kinh Dược-sư : lưu-ly quang nhu-lai : bổn nguyện công đức / Ngài Tam-tạng Pháp-sư Huyền-Trang dịch chữ Hán ; Thích Huyền-Dung dịch ra chữ Việt

Imprint

Falls Church, VA : Chùa Nam Tuyền, 1990

Author

Xuanzang,

Author

Huyền Dung,H    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers