Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Xuanzang, returned 20 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

17 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000141487

Title

Da Tang Xiyu ji jiao zhu / Xuanzang, Bianji yuan zhu ; Ji Xianlin deng jiao zhu

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju, 2000

Author

Bianji,

Author

Ji, Xianlin

Author

Xuanzang,H    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers