Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Ye, Luhua returned 8 record(s).

H    « 1    1 »

5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152675

Title

Zhongguo fo jiao tu jian / Ye Luhua zhu bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2005

Author

Ye, Luhua
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142509

Title

Chan zong shi ri tan / Gao Feng, Ye Luhua deng bian zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996

Author

Gao, Feng

Author

Ye, Luhua
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153012

Author

Ye, Luhua

Title

Fo yan fo yu: Fo jiao jing dian gai shu / Ye Luhua zhu

Imprint

Taibei : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 91 [2002]
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142745

Author

Ye, Luhua

Title

Fo xue yu fo jiao = Fo xue yu fo jiao / Ye Luhua zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers