Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Sāmakkhīsān, Dō̜kyā, returned 2 record(s).

H    1 »

1 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000133161

Author

Siriwatthanō,

Title

ʻAphinihān Phraphuttharūp bōrān lō̜i nam hǣng lum mǣnam thang hā / rīaprīang dōi Phranawaka Rư̄angchai Siriwatthanō

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Sāmakkhīsān (Dō̜kyā), 2536 [1993]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers