Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Dong chu chu ban she, returned 19 record(s).

H    « 1    1 »

10 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145368

Author

Huimin,

Title

Zhong guan yu yu qie / Shi Huimin zhu

Imprint

Beitou : Taibei Shi : Dong chu chu ban she ; Fa xing Zhonghua xue shu yuan fo xue yan jiu suo, min guo 75 [1986]
11 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145457

Author

Shengyan,

Title

Nian hua wei xiao / Shi Shengyan jiang

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, min guo 75 [1986]
12 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132650

Author

Tu, Yanqiu,

Title

Sengzhao si xiang tan jiu / Tu Yanqiu zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, Min guo 84 [1995]
13 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145008

Author

Deng, Keming

Title

Fayanwenyichanshi zhi yan jiu / Deng Keming zhu

Imprint

Taibei Shi : Zhonghua fo xue yan jiu suo : Fa xing suo Dong chu chu ban she, Min guo 76 [1987]
14 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145153

Author

Shengyan,

Title

Chan yu ke xue / Shi Shengyan jiang

Imprint

Taibei Shi Beitao qu : Dong chu chu ban she, Min guo 76 [1987]
15 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145154

Author

Shengyan,

Title

Cong Dongyang dao xi yang / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi Beituo qu : Dong chu chu ban she, Min guo 76 [1987]
16 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154455

Author

Shengyan,

Title

Fo jiao zhi du yu sheng huo / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, Min guo 77 [1988]
17 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154456

Author

Shengyan,

Title

Jie lü xue gang yao / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, Min guo 77 [1988]
18 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134391

Author

Shengyan,

Title

Sheng zhe di gu shi / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, Min guo 77 [1988]
19 of 19 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132277

Author

Ding, Min

Title

Fo jiao bi yu wen xue yan jiu / Ding Min zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, Min guo 85 [1996]H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers