Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Samnakphim Panyā : returned 5 record(s).

H    « 1    

5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000154272

Author

Phra Rātchawutthāčhān (Dūn),

Title

Lūangpū fākwai : khatitham khō̜ng Lūangpū Dūn ʻAtulō / Phra Khrū Nanthapanyāphō̜n rīaprīang

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Panyā : Čhatčhamnāi dōi Saisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, [2533 i.e. 1990]

Author

Nanthapanyāphō̜n,H    « 1    Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers