Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Samnakphim Panyā : returned 5 record(s).

H    « 1    1 »

2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154140

Author

Phra Phōthiyānathēra

Title

Tham thī yangrū yāk / Chā Suphatthō

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Panyā : Čhatčhamnāi thūa prathēt dōi Rūamprāt, 2534 [1991]
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154151

Author

Phrǣyư̄amai,

Title

Thamma čhāk lūangtā / Phrǣyư̄amai

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Panyā : Rūam Prāt čhatčhamnāi, 2534 [1991]
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133034

Author

Chai Banchō̜n

Title

Somdet Phra Phutthāčhān (Tō Phrommarangsī) / Chai Banchō̜n rīaprīang prakō̜p banthưk khō̜ng Mahā ʻAmmāt Trī Phrayā Thipphakōsā (Sō̜n Lōhanan)

Imprint

[Bangkok] : Samnakphim Panyā Thai : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]

Author

Thipphakōsā (Sō̜n),
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154272

Author

Phra Rātchawutthāčhān (Dūn),

Title

Lūangpū fākwai : khatitham khō̜ng Lūangpū Dūn ʻAtulō / Phra Khrū Nanthapanyāphō̜n rīaprīang

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Panyā : Čhatčhamnāi dōi Saisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, [2533 i.e. 1990]

Author

Nanthapanyāphō̜n,H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers