Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Wenshu chu ban she, returned 14 record(s).

H    « 1    1 »

7 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144942

Title

Jing tu san bu jing : ji Jing tu zhu jing / [Qiu Shaoping bian ji]

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Qiu, Shaoping
8 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144975

Title

Xizang fo jiao shi lun ji / Xizang xue cong shu bian wei hui zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she : Zong jing xiao Jiu bo tu shu gu fen you xian gong si, Min guo 76 [1987]
9 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145006

Author

Cihangfashi,

Title

Cihang wen ji / Hong Qisong, Huang Qilin zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Hong, Qisong

Author

Huang, Qilin
10 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145175

Author

Taixu,

Title

Taixu wen ji / Hong Qisong, Huang Qilin zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Hong, Qisong

Author

Huang, Qilin
11 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145209

Author

Xuyun,

Title

Xuyun wen ji / Hong Qisong, Huang Qilin zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, min guo 76 [1987]

Author

Hong, Qisong

Author

Huang, Qilin
12 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145212

Author

Yang, Wenhui,

Title

Yang Renshan wen ji / Hong Qisong, Huang Qilin zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, min guo 76 [1987]

Author

Hong, Qisong

Author

Huang, Qilin
13 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145222

Author

Yuanying,

Title

Yuanying wen ji / Hong Qisong, Huang Qilin zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Hong, Qisong

Author

Huang, Qilin
14 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127979

Author

Taixu,

Title

Leng yan jing yan jiu : Da fo ding shou leng yan jing she lun, Da fo ding shou leng yan jing yan jiu / Taixudashi zhu

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, min guo 76 [1987]

Author

Taixu,

Author

Taixu,H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers